Blog 1 -
 Huis Bouwen Van Containers  thumbnail

Huis Bouwen Van Containers

Published Oct 08, 23
7 min read

Niet alleen voor het eigendom (het registergoed) is er een akte, ook voor de hypotheek is zo'n actie benodigd. De datum waarop de akte ondertekend wordt, heet passeerdatum. Als u flexwerker bent en een hypotheekofferte aanvraagt kunt u vaak volstaan met uw laatste drie jaaropgaven of, als u minimaal een jaar verbonden bent aan een uitzendbureau, een perspectiefverklaring van het uitzendbureau indien het uitzendbureau samenwerkt met de Stichting Perspectiefverklaring.

De Stichting Perspectiefverklaring verwoordt het zo: "De perspectiefverklaring kijkt naar de toekomstige mogelijkheden van de flexkracht om een inkomen te vergaren. De verklaring is gebaseerd op een (data)analyse van de arbeidsmarktpositie van de aanvrager. Daarnaast hechten geldverstrekkers ook belang aan het eigen oordeel van uitzendbureaus over de (toekomstige) inzetbaarheid van de uitzendkracht.

De perspectiefverklaring heeft bij grote hypotheekverstrekkers dezelfde waarde als een werkgeversverklaring."De hypotheek met plafondrente heeft een variabele rente, maar wanneer die boven de (bij het afsluiten van de hypotheek) overeengekomen plafondrente uitkomt, wordt de variabele rente vastgezet op de waarde van de plafondrente. Voordeel van plafondrente is dat u zeker weet dat de (variabele) rente niet boven dat getal uitkomt.

Zie . Een verzekering kan bijvoorbeeld premievrij worden wanneer die langer loopt dan er premieplicht bestaat, bijvoorbeeld bij een uitvaartverzekering. Meestal zal de verzekeraar trucjes verzinnen om in ieder geval het opgebouwde kapitaal niet te vergroten, ondanks een gunstig economisch klimaat. Bij bepaalde hypotheekvormen kon de levensverzekering premievrij gemaakt worden.

Het opgebouwde kapitaal kan (eventueel) wel verder renderen tot de einddatum van de verzekering waarop de uitkering plaatsvindt. Het recht op premievrij maken bestaat, maar vaak is een wettelijke minimale premietijd van 15 jaar vereist, zoals bij een kapitaalverzekering eigen woning (KEW).Projecthypotheek (projectrente)Bij grotere nieuwbouwprojecten biedt een hypotheekinstelling wel eens een hypotheek aan met gunstige hypotheekrente en voorwaarden.

De hypotheek heet projecthypotheek en de rente wordt projectrente genoemd.- Ga de condities en andere zaken goed na.- Kies een rentevastperiode die niet te kort is (als dat voor u tenminste gunstig is), want na afloop van de rentevastperiode kan de hypotheekrente wel eens juist hoger zijn dan bij andere geldverstrekkers en dan moet u weer gaan "shoppen".

Vaak een percentage van de omzet of hypotheeksom. Voorbeelden:- afsluitprovisie (d. w.z. afsluitkosten)- bereidstellingsprovisie (d. w.z. verlengingskosten hypotheekofferte).- Sinds 2013 is provisie bij hypotheken, levensverzekeringen, pensioenen e. d. niet meer toegestaan en sinds 2014 ook niet meer bij beleggingen.- Waar sommige werkzaamheden gratis leken werd de provisie simpelweg door de klant in de premie of het (hogere) rentepercentage terugbetaald.

d. gerekend. Advieskosten van een hypotheekadviseur belopen toch al gauw 1500-3500 euro, afhankelijk van wat u zelf wilt en kunt doen. Het is de vraag of het provisieverbod voordeliger is voor de klant; het is in ieder geval wel helderder wat u voor uw geld aan advies en arbeid krijgt.

Bij oversluiten van een hypotheek worden ook vaak extra (administratie)kosten gerekend terwijl het al duizenden euro's kost. Recherchekosten zijn de kosten die het Kadaster aan de notaris in rekening brengt voor de onderzoekskosten en controle van alle gegevens. Een registergoed is een goed dat wettelijk in de openbare registers van het Kadaster moet worden ingeschreven, voordat het wordt overgedragen of er beperkte rechten op worden gevestigd.

Roerende registergoederen zijn bijvoorbeeld schepen. Alleen op registergoederen kunt u een hypotheek vestigen. Bij rentebedenktijd kunt u in de laatste ��n of twee jaar (of een andere periode) van de rentevastperiode van uw hypotheek zelf het moment bepalen waarop de rente wordt vastgezet voor een nieuwe rentevaste periode. U kunt slechts ��nmaal voor het vastzetten van de hypotheekrente kiezen.

Rentebedenktijd achteraf wordt vaak weergegeven als bijvoorbeeld 5+2. U heeft dan gedurende 7 jaar een gelijkblijvende rente, maar in de laatste 2 jaar bepaalt u zelf wanneer u de rente opnieuw vastzet. Voordeel van rentebedenktijd- U kunt zelf het moment bepalen en in de gaten houden welk percentage hypotheekrente andere geldverstrekkers vragen voor de rentevaste periode die u wilt hebben.- Er zijn geldverstrekkers die u een bericht sturen wanneer tijdens uw rentebedenktijd de rente wijzigt.

Nadeel van rentebedenktijd- U kunt uzelf of uw partner verwijten maken dat u te vroeg of te laat bent overgestapt. Afhankelijk van andere afspraken kunt u op zo'n (laat) moment in die eerste "renteperiode" wellicht naar een andere hypotheekbank gaan die gunstiger regelingen heeft. Zie ook . Het renteherzieningsmoment is de dag waarop de rentevastperiode afloopt en u een nieuwe rentevastperiode (en een nieuwe hypotheekrente) kunt kiezen.

Op de datum van renteherziening kunt u vaak ook een groter deel van de hypotheek aflossen of die boetevrij in zijn geheel aflossen."Rentemiddeling betekent dat je de huidige rentevaste periode openbreekt en vervangt. Je nieuwe rente is het gemiddelde van je vorige rente en de actuele marktrente [rekening houdend met de resterende rentevaste periode].

Je betaalt de boete dus niet in een keer."Het nieuwe rentepercentage is dan lager dan het oude, maar ligt hoger dan de dagrente. Het betekent dat het nieuwe rentepercentage niet zoals bij echt nieuwe hypotheken bijvoorbeeld 1,9 is maar bijvoorbeeld 2,7. De boete wordt dus betaald via het hogere rentepercentage, dus via een hoger maandelijks bedrag.

Als je naar een andere bank overstapt, is rentemiddeling niet mogelijk." Soms kan het interessant zijn de boete te betalen en naar een andere bank te gaan- Bij verkoop van het huis kan de hypotheekbank alsnog "het restant van de boete" eisen, omdat nog niet de gehele boete is voldaan.

(En bij verkoop eindigt de hypotheek, dus kunt u voor een andere woning een nieuwe, gunstiger hypotheek afsluiten.)Rente-opslag (risico-opslag)Rente-opslag is een extra percentage dat geldverstrekkers in rekening brengen bij het aangaan van een hypotheek, omdat zij meer risico lopen het uitgeleende hypotheekbedrag op een gegeven moment niet volledig terug te krijgen.

Zie eventueel . De renteschok is het verschijnsel dat de maandelijkse (netto) hypotheeklasten enorm toenemen wanneer de rente veel stijgt. Omdat de hypotheekrente al een tijd zeer laag is, verliezen we dit wel eens uit het oog. Ouderen kennen nog de rentepercentages van ca. 12% uit begin jaren 1980. Een stijging naar bijvoorbeeld 6% zou voor velen al rampzalig zijn (misschien ook voor de hogere inkomens als de afbouw renteaftrek gerealiseerd is).

Rentevastperiode is de afgesproken periode waarvoor een bepaald rentepercentage geldt, bijvoorbeeld 1 of 2 of 5 of 10 of 20 of 30 jaar of gewoon variabel. Tijdens de rentevastperiode blijft het rentepercentage van de hypotheek gelijk. Aan het eind evan de rentevastperiode kiest u voor een nieuwe rentevastperiode tegen de dan geldende hypotheekrente.

Als de rente laag is (wat heet laag?) en je kiest een lange periode (20 of 30 jaar) �n de rente wordt daarna nog veel lager dan voel je je een beetje dom, maar als je die wat hogere rente makkelijk kunt betalen geeft het ook veel zekerheid. Mijn hoogste hypotheekrente was 10,7% (in de jaren 1980, een vriendin had zelf 12,5%) en alles daarna lijkt zeer laag...Resterend hypotheekbedrag (restant hoofdsom)Zie .

Als de hypotheek ongeveer even hoog is als of hoger is dan de marktwaarde van de woning, dan is sprake van een hoge risicoklasse: de rente is dan over het algemeen meestal hoger en er kan een extra opslag zijn (een extra rentepercentage) om het risico van de bank af te dekken.

Zo heeft elke geldverstrekker meer risicoklassen die verschillende rentepercentages en eventueel risico-opslagen aangeven. Wanneer er sprake is van Nationale Hypotheekgarantie, dan loopt de geldverstrekker helemaal geen risico en is er geen risicoklasse. Soms zijn er echter zelfs geldverstrekkers die toch een extreem lage hypotheek in verhouding tot de marktwaarde niet honoreren met een laag percentage.

Overigens kan, meestal na verloop van tijd, de risicoklasse worden aangepast, bijvoorbeeld als de marktwaarde van de woning veel hoger is geworden of als er veel is afgelost op de hypotheek. (Ook daar doen sommige banken heel moeilijk over.)Verg. , . 1. De premie die verschuldigd is voor een overlijdensrisicoverzekering (ORV).

Het deel van de premie voor een spaarpolis dat bedoeld is voor de risicodekking, bijvoorbeeld bij een spaarhypotheek (het andere deel van de hypothecaire maandlasten bestaat uit een spaarpremie waarmee u kapitaal opbouwt). Restschuld "meefinancieren"Restschuld is het bedrag dat overblijft na verkoop van de woning. Restschuld = openstaande woningschuld +/+ verkoopkosten -/- verkoopprijswaarbij de openstaande woningschuld = oorspronkelijke hypotheekbedrag (incl.

Latest Posts

Ik Wil Een Huis Laten Bouwen

Published May 22, 24
4 min read

Huis Bouwen Kostprijs

Published May 20, 24
5 min read

Huis Bouwen Zeecontainer

Published May 18, 24
7 min read